1.1. A Társaság a személyes adatokat törvényi tevékenységeinek megfelelően kezeli.

1.2. Ezt a házirendet a "Személyes adatokról" összhangban dolgozták ki

1.3. A Társaság jelen házirendje biztosítja a személyes adatok alanyainak személyes adatainak feldolgozása területén a követelmények végrehajtását. A házirend feltárja a Társaság által végzett személyes adatok feldolgozásának alapfogalmait, céljait, módszereit és elveit; a Társaság jogai és kötelezettségei a személyes adatok feldolgozása során, a személyes adatok alanyainak jogai, valamint a Társaság által alkalmazott biztonsági intézkedések annak érdekében, hogy a személyes adatokat megőrizzék azok feldolgozása során.

1.4. Ez a házirend a Társaság által végzett személyes adatok feldolgozásának minden esetére vonatkozik, függetlenül a személyes adatok feldolgozásának típusától és automatizáltságától. Ez az adatvédelmi szabályzat az interneten csak a következő webhelyekre vonatkozik. A Vállalat nem ellenőrzi és nem felelős azokért a harmadik féltől származó webhelyekért, amelyekre a Felhasználó a Webhelyeken elérhető linkekre kattinthat.

1.5. Ez a házirend a Társaság helyi normatív aktusa, és a Társaság minden részlegére nézve kötelező.

1.7. A Vállalat a jelen Szabályzat követelményei alapján kidolgozza a Társaság minden helyi szabályozását és egyéb, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos dokumentumát.

1.8. Ez a házirend nyilvános dokumentum. A jelen Szabályzat szövege szabadon elérhető az alábbi hálózati címeken található webhelyek oldalain, és tájékoztató jellegűek is.

2. FELTÉTELEK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

2.1. "Személyes adatok" - bármely információ, amely közvetlenül vagy közvetve egy meghatározott vagy azonosítható személyre (személyes adatok alanyára) vonatkozik. A webhelyek erőforrásainak eléréséhez szükséges információkat speciális szimbólumok jelölik. Bármilyen egyéb információt a Felhasználó saját belátása szerint ad meg.

2.2. "Üzemeltető" - állami szerv, önkormányzati szerv, jogi személy vagy magánszemély, önállóan vagy más személyekkel közösen, személyes adatokat szervező és (vagy) feldolgozó, valamint a személyes adatok kezelésének céljait, a kezelendő személyes adatok összetételét meghatározó személyekkel. , személyes adatokkal elkövetett műveletek (műveletek).

2.3. "Személyes adatok feldolgozása" - minden olyan művelet (művelet) vagy műveletek (műveletek) halmaza, amelyeket automatizálási eszközök segítségével vagy anélkül hajtottak végre személyes adatokkal, beleértve a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, felhalmozást, tárolást, tisztázást (frissítés, módosítás) , személyes adatok kinyerése, felhasználása, továbbítása (terjesztés, biztosítás, hozzáférés), személytelenítés, blokkolás, törlés, megsemmisítés.

2.4. "Személyes adatok automatizált feldolgozása" - személyes adatok feldolgozása számítógépes technológia segítségével.

2.5. "Személyes adatok terjesztése" - olyan intézkedések, amelyek célja a személyes adatok nyilvánosságra hozatala a személyek határozatlan körének.

2.6. "Személyes adatok szolgáltatása" - olyan tevékenységek, amelyek célja személyes adatok nyilvánosságra hozatala egy adott személy vagy személyek bizonyos köre számára.

2.7. "Személyes adatok blokkolása" - a személyes adatok feldolgozásának ideiglenes felfüggesztése (kivéve, ha a feldolgozás a személyes adatok tisztázásához szükséges).

2.8. "Személyes adatok megsemmisítése" - olyan műveletek, amelyek következtében lehetetlenné válik a személyes adatok tartalmának visszaállítása a személyes adatok információs rendszerében, és (vagy) amelyek következtében a személyes adatok anyagi hordozói megsemmisülnek.

2.9. "A személyes adatok személytelenítése" - olyan műveletek, amelyek eredményeként lehetetlenné válik a személyes adatok tulajdonjogának meghatározása a személyes adatok egy meghatározott alanya további információk felhasználása nélkül.